Rådgivning – Forskning – Formidling med en professionel tilgang

HVEM ER KLIMARÅDGIVNING?

RÅDGIVNING

KlimaRådgivning samarbejder med offentlige som private virksomheder. KlimaRådgivning skaber værdi for kunderne gennem en professionel tilgang.

NYESTE VIDEN

KlimaRådgivning anvender nyeste viden og erfaringer sikret gennem egen udvikling af tekniske løsninger og forskning. Ydermere deltager KlimaRådgivning i forsknings- og udviklingsprojekter i hele verden og i vidensdeling på tværs af netværk.

ERFARINGER

Folkene bag KlimaRådgivning har mere end 15 års erfaring med rådgivning, formidling samt forsknings- og udviklingsprojekter. KlimaRådgivning kombinerer resultaterne fra vores videnskabelige forskning med teknisk viden. Vores erfaringer bygger på utallige praktiske projekter og opgaveløsninger – fra større projekter som vandressource bestemmelser i Sydamerika til mindre kortlægnings- og planlægningsopgaver.

GEOGRAFI

KlimaRådgivning arbejder i Danmark og over store dele af verden gennem vores nationale og internationale medarbejdere samt gennem vores netværk af globale samarbejdspartnere

YDELSER

KLIMA

 • Klimatilpasningsprojekter.
 • Kystbeskyttelse og stormflodssikring.
 • Fremtidige klima-risiko-vurderinger.
 • Etablering og vedligeholdelse af meteorologiske stationer.

VAND OG MILJØ

 • Vandressourcer-bestemmelse og -kortlægning.
 • Hydrografisk og hydrologisk overvågning.
 • Vandløbs- og afstrømningsmodellering.
 • Regulering af vandløb.
 • Naturforvaltning.
 • Spildevand.
 • Miljøvurderinger.

GEOGRAFISK INFORMATION OG REMOTE SENSING

 • Kortlægning fra satellit og droner.
 • Kortlægning af fx. skovhugst, ørkenspredning, kyst- og gletscherændringer.
 • Opmåling og dataindsamling ifm. genereing af bl.a. terrænmodeller.

FORMIDLING OM KLIMAFORANDRINGER

UDVALGTE PROJEKTER

KLIMA, VAND OG MILJØ

KlimaRådgivning har bestemt og kortlagt afstrømningsforholdene og vandressourcerne i Sydamerika langs Andesbjergene for de seneste 35 år (1979-2014) for bl.a. byerne Santiago, Cusco, Lima og Quito, og vi har ligeledes projekteret forholdene frem mod 2100. Geografiske områder, der vandressourcemæssigt er afhænginge af regn, sne- og isafsmeltningen fra de høje Andesbjerge.

Over de sidste årtier har nedbørs- og afstrømningsmønsteret ændret sig i Danmark. Ifm. vandløbsrestaurering og dimensioneringen af naturlige vandløb har KlimaRådgivning gennem forskning i danske vandløbsforhold udviklet state-of-the-art-formler til bestemmelse af naturlige vandløbsdimensioner. Formler der af Naturstyrelsen anbefales anvendt ifm. dimensioneringen af danske vandløb.

KlimaRådgivning har projekteret de fremtidige afstrømningsforhold frem mod år 2080 i relation til vandkraft-potentialet for udvalgte områder i Vestgrønland, fra bl.a. indlandsisen.

REMOTE SENSING

KlimaRådgivning har kortlagt rand- og arealændringer for gletschere i Arktis og Sydamerika med det formål, at bestemme variationerne og tendenserne over de seneste 25-50 år i relation til vandressourcer.

Tag kontrol over din virksomhed

Få skræddersyede løsninger til at øge din virksomheds succes. Vores erfarne konsulenter rådgiver inden for klima, bæredygtighed, miljø, og handleplaner.