Rådgivning – Forskning – Formidling med en professionel tilgang

KLIMATILPASNINGSPROJEKTER OG FREMTIDIGE RISIKOVURDERINGER

KlimaRådgivning rådgiver om klimatilpasningsstrategier og -handlingsplaner.

KlimaRådgivning leverer rådgivning for at imødegå eller forebygge skader og omkostninger ifm. igangværende og fremtidige klimaforandringer. 

KlimaRådgivning arbejder for at finde de mest optimale løsninger ifm. ekstremhændelser såsom skybrud og periodiske stormflodshændelser samt det langsomt stigende havniveau. I dag er mange byer, havneområder, afløbssystemer, vandløb og søer ikke fysisk dimensionerede til de fremtidige klimaforanderinger, som vores samfund står og vil komme til at stå overfor. 

KlimaRådgivning kommer med løsningsforslag til dimensioneringer af sådanne fysiske systemer.

KlimaRådgivning vurderer de fremtidige klimatendenser inklusive risikoen for ekstremhændelser i dit område.

VAND OG MILJØ

KlimaRådgivning kortlægger og vurderer nutidige og fremtidige vandressourcer, hvor grundvand, overfladevand, snesmeltning og gletschereafsmeltning er potentielle kilder til drikkevand og til afvanding. Hertil anvender Klimarådgivning systematiske overvågningsmetoder samt computermodeller udviklet i forskningsverdenen af globale førende fagfolk indenfor områderne klimatologi, glaciologi og hydrologi.

KlimaRådgivning gennemfører hydrografisk og hydrologisk overvågningsprogrammer og modelleringer af afstrømningen i vandløb, herunder bestemmelsen af f.eks. den sæsonmæssige variation samt risikoen for ekstremafstrømning. Modelleringer sker gennem robuste og pålidelige gridbaserede modeller, der hydraulisk set er i stand til at route afstrømningen gennem vandløbene og til havene.

KlimaRådgivning yder kortlægning af risikoen for oversvømmelse langs vandløb.

KlimaRådgivning gennemfører dimensionering og restaurering-, regulering- og genslyngningsprojekter af vandløb.

KlimaRådgivning gennemfører miljøvenlige vandløbsvedligeholdelser gennem grødeskæring, etablering af sandfang og faunapassager, osv. med det formål at skabe mere og bedre biologisk aktivitet i vandløbene.

KlimaRådgivning foretager miljøvurderinger.

GEOGRAFISK INFORMATION OG REMOTE SENSING

KlimaRådgivning yder kortlægning fra satellit og droner for f.eks. at illustrere ændringer i tid og i rum af byudvikling, skovhugst, ørkenspredning, kystbeliggenheds- og gletscherrand- og arealændringer. Satellitbillede-behandlinger samt anvendelsen af droner har vist sig at være effektive og præcise værktøjer til indsamlingen af overfladedata.

KlimaRådgivning har også store erfaringer med anvendelsen af satellitbilleder og droner over Arktis, Grønland og Sydamerika, hvor indsamlede data er anvendt til genereing af bl.a. terrænmodeller, gletschervolumenberegninger og snearealforandringer.

KlimaRådgivning foretager opmåling og dataindsamling samt databearbejdning.

FORSKNING

KlimaRådgivning gennemfører forskning i klimaforandringer, hvor bl.a. computermodeller indenfor meteorologi, klimatologi, glaciologi og hydrologi udvikles til en mere korrekt beskrivelse af de fysiske processer og feedback-mekanismer.

FOREDRAG

KlimaRådgivning tilbyder foredrag og undervisning om årsagerne til og effekterne af de klimaforandringer, vi ser, og om, hvad vi kan gøre fremover for at mindske skaderne, der vil opstå som resultater af et ændret klima. Sammenhængene kan forstås af alle – selv om klimaet er ret kompliceret og til tider kaotisk.

Foredragene og undervisningen vil blive krydret med oplevelser og fotos fra diverse ekspeditioner til bl.a. Alaska, Grønland og Andesbjergene. Formidlingen vil medvirke til at gøre klimaproblemet forståligt for alle og give indblik i, hvad forandringerne har af betydning for dig og din fremtid.